Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.20

1.B.20

Bestemmelser

Plannummer 1.B.20 
Plannavn Nyborg, Blegdamsgade, Slotsgade og Kgs.Bastionsvej 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse konkret Blanding af boligtyper 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Bebyggelsens omfang Ingen yderligere bebyggelse. Bevaringsværdig bykerne. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 142 og delvist af nr. 92 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget