Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.23

1.B.23

Bestemmelser

Plannummer 1.B.23 
Plannavn Nyborg, Skibsværftsgrunden 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Anvendelse konkret Tæt lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Der kan opføres 2.170 m2 boligetageareal med 160 m2 til fællesfaciliteter. 
Opholdsarealer Der skal skabes opholdsarealer svarende til minimum 25% af etagearealet. 
Trafik Offentlige promenader skal fri- og opretholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 111 
Særlige bestemmelser Husdybden må ikke overskride 12,5 m incl. karnapper, altaner, facadespring m.m. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget