Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.24

1.B.24

Bestemmelser

Plannummer 1.B.24 
Plannavn Nyborg, Havnegadekvarteret, DSB arealerne 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Etagebolig 
Anvendelse konkret Etagebolig fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 3,5 etager 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Bebyggelsens omfang Der kan minimum bygges i 2½ etager 
Lokalplaner Området er omfattet af helhedsplan for DSB-arealerne, Nyborg havn og delvis af lokalplan nr. 108 og 144B 
Særlige bestemmelser Der kan i området opføres et etageareal på max 11.000 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget