Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.25

1.B.25

Bestemmelser

Plannummer 1.B.25 
Plannavn Nyborg, Havnegadekvarteret 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse konkret Blanding af boligtyper 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Bebyggelsens omfang Området er en del af den bevaringsværdige bykerne. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 16 og delvist af nr. 32 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget