Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.26

1.B.26

Bestemmelser

Plannummer 1.B.26 
Plannavn Nyborg, Langelinie, havnefronten syd 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Etagebolig 
Anvendelse konkret Etagebolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 5 etager 
Max. bygningshøjde 18 m 
Opholdsarealer Promenader skal være offentlig tilgængelige og der skal være fri passage. 
Trafik Offentlige promenader skal fri- og opretholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 112D 
Særlige bestemmelser Der kan i området opføres et etageareal på max 7.700 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget