Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.29

1.B.29

Bestemmelser

Plannummer 1.B.29 
Plannavn Nyborg Fængselsboligerne 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Tjenesteboligerne er i kommuneatlas udpeget som bevaringsværdig sammenhæng. Om- og tilbygninger skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, materialer og farver 
Bebyggelsens omfang Der er i lokalplanen udarbejdet en fælles plan for placering af skure og carporte. 
Miljø Evt. støjafskærmning mod vej skal foretages under hensyntagen til bebyggelsens bevaringsværdi. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 225 
Særlige bestemmelser Evt. udstykning skal foretages efter en samlet udstykningsplan og skal følge eksisterende haveskel, så områdets grundplan omkring den symetriske akse bevares. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget