Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.30

1.B.30

Bestemmelser

Plannummer 1.B.30 
Plannavn Nyborg, Lærkeparken 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Opholdsarealer Det skal tilstræbes at etablere fælles friarealer i gårdmiljøer for beboelser. 
Trafik Stiforbindelser skal opretholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 101 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget