Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.31

1.B.31

Bestemmelser

Plannummer 1.B.31 
Plannavn Nyborg, Egeparken 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Anvendelse konkret Tæt lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 132 
Særlige bestemmelser Der må ikke foretages yderligere udstykninger. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget