Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.32

1.B.32

Bestemmelser

Plannummer 1.B.32 
Plannavn Nyborg, Egevejskvarteret og Fjordparken 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Der kan etableres mindre detailhandel til områdets daglige forsyning, i forbindelse med de eksisterende butikker ved Bøjdenvej. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent 30 for åben-lav og 35 for tæt-lav 
Opholdsarealer Den gamle beplantning og dammen ved Fjordparken skal bevares. 
Trafik Banestien skal opretholdes som egentlig trafiksti/rekreativ sti. 
Særlige bestemmelser Max. butiksstørrelse 1000 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget