Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.33

1.B.33

Bestemmelser

Plannummer 1.B.33 
Plannavn Nyborg, Pilsgården 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Der kan etableres mindre detailhandel til områdets daglige forsyning, i forbindelse med de eksisterende butikker ved Bøjdenvej. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent 25 for åben-lav og 35 for tæt-lav 
Opholdsarealer Det skal tilstræbes at etablere fælles friarealer i gårdmiljøer for beboelser. 
Trafik Områdets interne stinet skal opretholdes. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 11 og lokalplan nr. 22 og 99 
Særlige bestemmelser Max. butiksstørrelse 1000 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget