Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.36

1.B.36

Bestemmelser

Plannummer 1.B.36 
Plannavn Nyborg, Kuben, Gl. Vindingevej 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Anvendelse konkret Tæt lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent 25 for åben-lav. 
Trafik Stiforbindelser skal opretholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 131 
Særlige bestemmelser I området til tæt-lav må der ikke udstykkes grunde mindre end 200m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget