Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.37

1.B.37

Bestemmelser

Plannummer 1.B.37 
Plannavn Nyborg, Ravnekærlund 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 20% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8 m 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent 20 for åben-lav og 25 for tæt-lav for storparcellen. Byggelinien som følge af fredskov ved Bøjdenvej er ophævet. 
Opholdsarealer Grønningen omkring Ravnekærgård, tjener som fælles friareal for området. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 123 
Særlige bestemmelser Der må ikke foretages udstykninger, hvorved der fremkommer grunde på mindre end 900 m2 og større end 1399 m2 for åben-lav bebyggelse. Storparceller til tæt-lav bebyggelse min. 5000 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget