Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.4

1.B.4

Bestemmelser

Plannummer 1.B.4 
Plannavn Nyborg, Frisengårdsvej m.m. åben-lav 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Der kan etableres mindre detailhandel til områdets daglige forsyning i tilknytning til eksisterende butikstorv. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent 25 for åben-lav og 35 for tæt-lav 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 6 og lokalplan nr. 31 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget