Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.41

1.B.41

Bestemmelser

Plannummer 1.B.41 
Plannavn Nyborg, boligområde øst for Skaboeshusevej 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 25% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Der kan etableres plejeboliger og fælleshus i området. 
Bebyggelsens omfang Nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Opholdsarealer Der skal sikres et sammenhængende grønt forløb mellem skoven og bebyggelsen. 
Trafik Der etableres stiforbindelse fra parkeringsplads til skoven. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 230 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget