Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.42

1.B.42

Bestemmelser

Plannummer 1.B.42 
Plannavn Ungsomsboliger frisengårdavej 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Etagebolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Ungdomsboliger 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 253 
Særlige bestemmelser Der kan i områdetopføres max. 1400 m2 areal inkl. fællesfaciliteter 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget