Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.5

1.B.5

Bestemmelser

Plannummer 1.B.5 
Plannavn Nyborg, Aldershvilevej, Rødby m.m. 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent 30 åben-lav og 35 tæt-lav. Rødby er udpeget som bevaringsværdig, der udarbejdes bevarende lokalplan for området. Ny bebyggelse skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farver. 
Opholdsarealer De i området beliggende kolonihaver skal opretholdes eller alternativt omdannes til fælles friarealer. 
Trafik Eksisterende stinet til naturområder skal bevares. 
Lokalplaner Området delvist omfattet af lokalplan nr. 109 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget