Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.8

1.B.8

Bestemmelser

Plannummer 1.B.8 
Plannavn Nyborg, Østerøvej 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Trafik Eksisterende stiforbindelser til stranden skal opretholdes. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 10 og 37 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 900 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget