Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.9

1.B.9

Bestemmelser

Plannummer 1.B.9 
Plannavn Nyborg, Øhavekvarteret 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Opholdsarealer De fælles friarealer forskønnes og bevares. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 78 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget