Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.BL.1

1.BL.1

Bestemmelser

Plannummer 1.BL.1 
Plannavn Nyborg, Yderpiererne 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet byområde 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 6 etager 
Max. bygningshøjde 18 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse I stueplan kan etableres liberale erhverv, kultur og turist aktiviteter, cafeer og lign. 
Bebyggelsens omfang Der skal være varierende etagehøjder (3 til 6 etager) og husdybder 
Opholdsarealer Promenader skal være offentlig tilgængelige og der skal være fri passage. 
Trafik Offentlige promenader skal fri- og opretholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af helhedsplan for DSB-arealerne, Nyborg havn og delvist af lokalplan nr. 108 og af lokalplan 144A 
Særlige bestemmelser Der kan i området opføres et etageareal på max 43.500 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget