Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.BL.4

1.BL.4

Bestemmelser

Plannummer 1.BL.4 
Plannavn Nyborg, Dampskibsmolen 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet byområde 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Opholdsarealer Promenader skal være offentlig tilgængelige og der skal være fri passage. 
Trafik Offentlige promenader skal fri- og opretholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af helhedsplan for DSB-arealerne, Nyborg havn og af lokalplan nr. 108 
Særlige bestemmelser Der kan i området opføres et etageareal på max 9700 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget