Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.BL.5

1.BL.5

Bestemmelser

Plannummer 1.BL.5 
Plannavn Nyborg, Svansøparken 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet byområde 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 4 etager 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Blandet erhverv og boliger med liberalt erhverv i stueetagerne 
Bebyggelsens omfang Bygningshøjder er fastlagt i lokalplan ml. 3 og 4 etager 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 112E 
Særlige bestemmelser Området er opdelt i delområder med forskellig rummelighed. Delområde 1, 5.700 m2, delområde 2 1.550 m2 og delområde 3 1.800 m2 etageareal. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget