Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.BL.6

1.BL.6

Bestemmelser

Plannummer 1.BL.6 
Plannavn Nyborg, Fiskerbyen etape I og II 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet byområde 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 11 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter i stueetagerne 
Bebyggelsens omfang Bygningshøjder er fastlagt i lokalplanerne mellem 2 og 2½ etager 
Opholdsarealer Promenader skal være offentlig tilgængelige og der skal være fri passage. 
Miljø Fiskerihaven og dens aktiviteter skal accepteres. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 112B og 112F 
Særlige bestemmelser Området har en samlet rummelighed på h.h.v.3.100 og 3.500 m2 etageareal i Fiskeribyen nord og syd. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget