Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.BL.7

1.BL.7

Bestemmelser

Plannummer 1.BL.7 
Plannavn Nyborg, Vesterhavnen, havnefronten nord 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet byområde 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Stuetager skal anvendes til liberalt erhverv med tilknytning til det maritime miljø 
Opholdsarealer Promenader skal være offentlig tilgængelige og der skal være fri passage. 
Trafik Offentlige promenader skal fri- og opretholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 112C 
Særlige bestemmelser Området har en max rummelighed på 4.000 m2 etageareal. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget