Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.BL.8

1.BL.8

Bestemmelser

Plannummer 1.BL.8 
Plannavn Nyborg, Vestergade 34 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Der kan indrettes liberalt erhverv i en del af boligen, til den der bebor boligen. 
Bebyggelsens omfang Bygnigen er registreret som bevaringsværdig SAVE 4. i Lokalplanen er den udpeget som bevaringsværdig med bestemmelse om at den ikke må nedrives. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 238. Der må ikke foretages udstykninger under 700 m2. 
Særlige bestemmelser Bebyggelse må ikke opføres i mere end en etage med udnyttelig tagetage. Dog kan byrådet give tilladelse til 2 etager i forbindelse med den eksist. bebyggelse i 2 etager. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget