Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.C.10

1.C.10

Bestemmelser

Plannummer 1.C.10 
Plannavn Nyborg, Skaboeshusevej 103 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Centerområde 
Anvendelse konkret Mindre butiksareal (samlet under 1000 m²) 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Centerområder for etablering af mindre dagligvarebutik til områdets lokale forsyning. Der kan endvidere placeres et tankanlæg med tilhørende servicefaciliteter. 
Bebyggelsens omfang Området skal bebygges efter en samlet plan, der skal sikre området et bymæssigt udtryk tilpasset facade og vejforløb på Skaboeshusevej. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan 245 
Særlige bestemmelser Bruttobutiksarealet må max være 1000 m2 for dagligvarebutik og der kan i forbindelse hermed etableres max 200 m2 til personalefaciliteter. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget