Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.C.2

1.C.2

Bestemmelser

Plannummer 1.C.2 
Plannavn Nyborg, bykernen - gågadecentrum 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Anvendelse konkret Større butiksareal (samlet over 1000 m²) 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter. Bruttobutiksarealet må være max 1.500 m2 for dagligvarebutikker og max 1.000 m2 for udvalgsvarebutikker. 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdig bykerne. 
Opholdsarealer Det skal tilstræbes at etablere fælles friarealer i gårdmiljøer for beboelser. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 142 
Særlige bestemmelser På grund af områdets bevaringsværdige bebyggelse og de trafikale forhold kan der ikke indrettes store butikker. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget