Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.C.3

1.C.3

Bestemmelser

Plannummer 1.C.3 
Plannavn Nyborg, bykernen - Kvickly, aldi Netto m.m. 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Anvendelse konkret Større butiksareal (samlet over 1000 m²) 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidte. Dagligvarebutikker max. 3500 m2 og udvalgsvarebutikker max. 2000 m2. 
Trafik Stier skal opretholdes som egentlig trafiksti/rekreativ sti. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 16, 23 og 126 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget