Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.C.4

1.C.4

Bestemmelser

Plannummer 1.C.4 
Plannavn Nyborg, Slotsgade m.m. 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Anvendelse konkret Butiksgade blandet med bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse I stueetagerne kan der indrettes erhvervsarealer, til de brancher der indgår i udpegning af bymidter, bruttobutiksarealer må ikke overstige 500 m2.. 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdig bykerne. 
Opholdsarealer Det skal tilstræbes at etablere fælles friarealer i gårdmiljøer for beboelser. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 142 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget