Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.C.5

1.C.5

Bestemmelser

Plannummer 1.C.5 
Plannavn Nyborg, Torvet, rådhus, m.m 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Anvendelse konkret Mindre butiksareal (samlet under 1000 m²) 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse I stueetagerne kan der indrettes erhvervsarealer, til de brancher der indgår i udpegning af bymidter, bruttobutiksarealer må ikke overstige 500 m2. Området anvendes fortrinsvis til offentlig administration, service m.m. 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdig bykerne. Der kan ikke umiddelbart opføres ny bebyggelse grundet fortidsmindefredningen. 
Opholdsarealer Der skal arbejdes for en samlet stiforbindelse langs voldgraven. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 16 og 142 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget