Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.C.6

1.C.6

Bestemmelser

Plannummer 1.C.6 
Plannavn Nyborg, Nørre- og Østervoldgade m.m. 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Anvendelse konkret Butiksgade blandet med bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse I stueetagerne kan der indrettes erhvervsarealer, til de brancher der indgår i udpegning af bymidter, bruttobutiksarealer må ikke overstige 500 m2. 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdig bykerne. 
Opholdsarealer Det skal tilstræbes at etablere fælles friarealer i gårdmiljøer for beboelser. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 142 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget