Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.C.7

1.C.7

Bestemmelser

Plannummer 1.C.7 
Plannavn Nyborg, Enghavevej 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Anvendelse konkret Butiksgade blandet med bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter. Alle stueetager fastlægges til butikker. Bruttobutiksarealet for den enkelte butik må være max 3.500 m2 for dagligvarebutikker og max 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 100, 130, 136 samt 203. 
Særlige bestemmelser Der kan i området omføres et etageareal på 11.400 m2 til center- og boligformål. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget