Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.C.9

1.C.9

Bestemmelser

Plannummer 1.C.9 
Plannavn Nyborg, Østerdam 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Anvendelse konkret Større butiksareal (samlet over 1000 m²) 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Der kan etabeleres ialt max. 2.700 m2 detailhandels bruttoetageareal, heraf max. 2.000 m2 til dagligvarebutik. 
Områdets anvendelse Der kan etableres et samlet bruttobutiksareal på 2.700 m2 i området. Den enkelte butik må ikke overstige 2.000 m2 bruttobutiksareal. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 139 
Særlige bestemmelser Ud over én dagligvarebutik, benzin-/servicestation med tilhørende butikssalg kan etableres større salgs- og servicevirksomheder. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget