Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.E.10

1.E.10

Bestemmelser

Plannummer 1.E.10 
Plannavn Nyborg, Nyvirke m.m 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Anvendelse konkret Kontor og serviceerhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Omdannelsesområde fra erhverv til bolig 
Bebyggelsens omfang Ved områdefornyelse skal lokalplanlægning ske for hele området under et. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen hertil og i faldende bygningshøjde mod voldterræn. 
Opholdsarealer Såfremt anvendelsen ændres til boligformål skal der skabes fælles friarealer op mod voldterrænget. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 76 
Særlige bestemmelser Området kan byomdannes til boligområde. De gl. fabriksbyninger bevares. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget