Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.E.11

1.E.11

Bestemmelser

Plannummer 1.E.11 
Plannavn Nyborg, Avernakke 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Havneerhverv 
Anvendelse konkret Havneerhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. rumfang m3 pr. m2 3 m³ pr. m² 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bebyggelsens omfang Af hensyn til områdets visuelle udtryk skal der etableres massive beplantninger til afskærmning mod naboområderne. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 5 og 5A 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget