Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.E.12

1.E.12

Bestemmelser

Plannummer 1.E.12 
Plannavn Nyborg, Erhvervsområde Vest 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Industri 
Anvendelse konkret Tungere industri 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. rumfang m3 pr. m2 3 m³ pr. m² 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Området skal zoneres så de mest miljøbelastende erhverv placeres i centrum af området og de mindre miljøbelastende virksomheder mod naboområderne. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse mod Hjulbyvej og Fynsvej skal være af høj arkitektonisk kvalitet. Der må ikke være udendørs oplag og parkeringsarealer mod disse veje. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 53 og 214 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget