Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.E.14

1.E.14

Bestemmelser

Plannummer 1.E.14 
Plannavn Nyborg, Værkstedsområdet Nord 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Anvendelse konkret Kontor og serviceerhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 4 etager 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bebyggelsens omfang Områdets beliggenhed som indgang til bymidten kræver særlig arkitektonisk opmærksomhed. 
Lokalplaner Området er omfattet af helhedsplan for DSB-arealerne, Nyborg havn 
Særlige bestemmelser Der kan i området opføres et etageareal på max 5100 m2 i min. 2 etager og max. 3-4 etager 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget