Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.E.17

1.E.17

Bestemmelser

Plannummer 1.E.17 
Plannavn Nyborg, Østerdam øst 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Anvendelse konkret Kontor og serviceerhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 90% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter. (Hoteller, restauranter, persontransport, pengeinstitutter, forsikring forretningsservice, offentlig administration, sundhedsvæsen og kultur). 
Bebyggelsens omfang Bygningshøjde min. 2 etager. 
Lokalplaner Omfattet af lokalplan nr. 90. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget