Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.E.18

1.E.18

Bestemmelser

Plannummer 1.E.18 
Plannavn Erhvervsområde 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 11 m 
Anvendelse Der kan indrettes oplevelsescenter, destelleri med tilknyttet produktion, lager, café, salg og tilhørende faciliteter. 
Bebyggelsens omfang Max 2 etager i 11 meters højde. Max. etageareal 3250 m2. 
Opholdsarealer Opholdsarealer skal disponeres som en samlet helhed i relation til anvendelsen og i forhold til område 1.BL.1 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget