Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.E.2

1.E.2

Bestemmelser

Plannummer 1.E.2 
Plannavn Nyborg, kontor øst. 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Anvendelse konkret Kontor og serviceerhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. bebygget grundareal i m2 50% 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Der kan indrettes liberalt erhverv som, salg, service og udstillingsvirksomhed. Facader og indgangspartier skal orienteres mod h.h.v. Storebæltsvej og Slipshavnsvej. 
Trafik P-pladser må ikke orienteres mod vej. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 84. 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 2500 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget