Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.E.4

1.E.4

Bestemmelser

Plannummer 1.E.4 
Plannavn Nyborg, Erhvervsområde Øst, KK 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Industri med særlige beliggenhedskrav 
Anvendelse konkret Industri med særlige beliggenhedskrav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. bebygget grundareal i m2 50% 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Miljø Området er omfattet af risikokonsekvenszone omkring KommuneKemi 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 124 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 2.500 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget