Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.E.5

1.E.5

Bestemmelser

Plannummer 1.E.5 
Plannavn Nyborg, Lindholm Havn 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Havneerhverv 
Anvendelse konkret Havneerhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. rumfang m3 pr. m2 4 m³ pr. m² 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Miljø Den eksisterende støjvold skal til en hver tid tilpasses virksomhedernes støjniveau. Området er omfattet af risikokonsekvenszone omkring KommuneKemi. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 222 
Særlige bestemmelser Grundstørrelser min. 1.000 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget