Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.E.6

1.E.6

Bestemmelser

Plannummer 1.E.6 
Plannavn Nyborg, erhvervsområde øst, håndværk 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Anvendelse konkret Kontor og serviceerhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Lokalplaner Omfattet af lokalplan nr. 84 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse max 2000 m2 og min 1000 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget