Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.E.7

1.E.7

Bestemmelser

Plannummer 1.E.7 
Plannavn Nyborg, handel og kontor øst 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Anvendelse konkret Kontor og serviceerhverv med detailhandel 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. bebygget grundareal i m2 50% 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Der kan indrettes butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer på max. 5000 m2 bruttobutiksareal samt kulturelle-, administrative og serviceorienterede erhverv. 
Områdets anvendelse P-arealer skal placeres på bebyggelsens bagside 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal have karakter af randbebyggelse 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 84 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 5000 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget