Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.E.8

1.E.8

Bestemmelser

Plannummer 1.E.8 
Plannavn Nyborg, Erhvervsområde Vestergade 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Anvendelse konkret Kontor og serviceerhverv med detailhandel 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bebyggelsens omfang For at sikre bebyggelsen på Nydamsvej gode omgivelser skal der hegnes med levende beplantning i skel mod Nydamsvej. 
Trafik Der må ikke etableres flere overkørsler til Vestergade. Der skal sikres tværgående stiforbindelser mellem Vestergade og Nydamsvej. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 27 og delvist af 141 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 1.000 og max 3.500 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget