Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.1

1.O.1

Bestemmelser

Plannummer 1.O.1 
Plannavn Nyborg, Strandvænget 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sundhedsinstitutioner 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Området er udlagt til institutionsformål med forskellige boformer. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farvevalg 
Opholdsarealer Parkanlægget skal i videst muligt omfang bevares 
Trafik Stiforbindelser til skov og strand skal opretholdes og være offentlig tilgængelige. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 28 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget