Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.10

1.O.10

Bestemmelser

Plannummer 1.O.10 
Plannavn Nyborg, kirkegården v. Ravelinen 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård 
Anvendelse konkret Kirkegård 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Opholdsarealer En del af området er omfattet af fæstningsfredningen. 
Særlige bestemmelser Der må opføres småbygninger til områdets drift. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget