Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.12

1.O.12

Bestemmelser

Plannummer 1.O.12 
Plannavn Nyborg, gl. Vestervold skole 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Administration 
Anvendelse konkret Anden social institution 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsens omfang Ingen yderligere bebyggelse, ejendommen er bevaringsværdig. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 16 og 81 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget