Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.14

1.O.14

Bestemmelser

Plannummer 1.O.14 
Plannavn Nyborg, kirkegård v. Vestergade 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård 
Anvendelse konkret Kirkegård 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. bygningshøjde 3 m 
Særlige bestemmelser Der må opføres mindre bygninger til områdets drift. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget