Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.15

1.O.15

Bestemmelser

Plannummer 1.O.15 
Plannavn Nyborg, sygehus m.m. 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sundhedsinstitutioner 
Anvendelse konkret Hospital 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Anvendelse Ved nedlæggelse af sygehuset som virksomhed kan, de i området beliggende, tjenesteboliger udstykkes til boligformål. 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Opholdsarealer Sygehushaven er bevaringsværdig og skal bevares. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 135 og 136 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget