Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.16

1.O.16

Bestemmelser

Plannummer 1.O.16 
Plannavn Nyborg Jernbanebo 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sociale institutioner 
Anvendelse konkret Ældreboliger 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Trafik Stiforbindelser til voldterræn og kolonihaver skal opretholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplam nr. 114 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget